Pl. ÚS 17/01

31. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové, ve věci návrhu S.S. a B.S., oba bez právního zastoupení, na zrušení některých částí vyhlášky č. 3/1997 O regulativu územního rozvoje obce S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 21. června 2001 se navrhovatelé domáhají, aby byly zrušeny některé části výše uvedené vyhlášky, kterou vydalo OZ obce S., dne 8. října 1997, a která nabyla účinnosti dne 23. října 1997. Navrhovatelé uvedli, že je tato vyhláška omezuje v užívání pozemku, který je v jejich spoluvlastnictví.

Jedná se tedy o návrh ve smyslu čl. 87 odst. 1 lit. b) Ústavy ČR. Kdo může podat takový návrh, stanoví podle čl. 88 odst. 1 Ústavy ČR zákon, kterým je zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Kdo může podat návrh na zrušení vyhlášky obce, vyplývá z ustanovení § 64 odst. 2 a 3 zákona. Z těchto ustanovení je zřejmé, že fyzické osoby mohou takový návrh podat jen tehdy, jestliže ho spojí s ústavní stížností, směřující proti konkrétnímu rozhodnutí, opatření či jinému zásahu orgánu veřejné moci, jímž byl ke zrušení navrhovaný předpis vůči nim aplikován. Tak tomu však v posuzovaném případě není.
Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 2 lit. b) zákona odmítnout, jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným, aniž by byli navrhovatelé vyzváni k odstranění formálních vad podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 31. července 2001JUDr. Pavel Varvařovský

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 17/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies