IV. ÚS 364/01

01. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 364/01


Ústavní soud rozhodl dne 1. srpna 2001 ve věci ústavní stížnosti M.B.J., zastoupené JUDr. F.N., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2001, čj. 53 Co 582/2000-140, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. 3. 2000, čj. 21 C 131/94-123, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Stěžovatelka, ačkoli byla vyzvána dopisem Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2001, doručeným jí dne 2. 7. 2001, k odstranění vad ústavní stížnosti, v určené lhůtě 20 dnů tak neučinila. V zastoupení stěžovatelky vypracoval sice ústavní stížnost proti napadeným rozhodnutím advokát JUDr. F.N., předložená plná moc ze dne 20. 7. 2001 je však v rozporu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a proto takovou plnou moc nemůže Ústavní soud v řízení před ním vzít v úvahu, stejně jako z tohoto důvodu nemůže považovat vady návrhu ve lhůtě za odstraněny.


Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 1. srpna 2001JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 364/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies