II. ÚS 372/01

14. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. K., proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 13 C 611/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:

Ústavní soud dne 19. 6. 2001 obdržel ústavní stížnost, v níž stěžovatel František Kalvoda napadá shora uvedený rozsudek okresního soudu. V ústavní stížnosti uvádí, že si u prodejce C. objednal vysavač s podmínkou, že jeho splácení nastane až od srpna 1999, s čímž uvedený prodejce souhlasil. Od té doby ho nikdo z uvedené firmy nekontaktoval. V současné době je stěžovatel spolu s manželkou v tíživé sociální situaci, a tak není schopen uvedené zboží splácet. Dne 5. 4. 2001 vydal Okresní soud v České Lípě platební rozkaz č.j. 22 Ro 363/2001-7 na zaplacení částek Kč 1.871,- vč. nákladů řízení. Proti tomu stěžovatel podal "odvolání" ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. O podání stěžovatele rozhodoval Okresní soud v České Lípě, který nevzal v úvahu špatnou sociální situaci stěžovatele a v rozsudku stanovil, že musí splácet 1.000,-- Kč měsíčně. Na základě těchto skutečností požádal stěžovatel Ústavní soud o rozhodnutí "proti" shora uvedenému rozsudku Okresního soudu v České Lípě.

K tomu Ústavní soud poznamenává, že podání označené stěžovatelem jako odvolání představuje ve skutečnosti o odpor proti platebnímu rozkazu dle § 172 a násl. občanského soudního řádu (o. s. ř.), kterým se platební rozkaz ruší a soud, který jej vydal (tj. Okresní soud v České Lípě), je povinen nařídit jednání, přičemž v dané věci rozhoduje rozsudkem, který může být dále napaden odvoláním podle § 201 a násl. o. s. ř.

S ohledem na to, že je v daném případě napadán rozsudek soudu prvního stupně, soudce zpravodaj posuzoval, zda není dán důvod odmítnutí ústavní stížnost podle § 43 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, který kromě jiného stanoví, že je-li návrh nepřípustný a nestanoví-li zákon jinak, soudce zpravodaj jej mimo ústní jednání odmítne. Přitom se za nepřípustný považuje rovněž návrh, kdy stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a kdy se tedy ochrany práv a svobod mohl a měl domáhat jiným zákonným způsobem. Tak je tomu v situaci, kdy ve věci, která je napadena ústavní stížností, mohl stěžovatel proti napadnutému rozsudku podat odvolání.

Z tohoto důvodu je třeba ústavní stížnost pokládat za návrh, který je nepřípustný ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a který je soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona nucen odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2001

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 372/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies