II. ÚS 351/01

14. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. H., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2001, sp. zn. 15 Co 57/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. 6. 2001 obdržel Ústavní soud stížnost (z téhož dne) paní A. H. proti shora citovanému usnesení Krajského soudu v Brně. Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že tímto usnesením bylo porušeno její právo na spravedlivý soudní proces dle čl. 6 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,
§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů
od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 28. 6. 2001.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 14. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 351/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies