II. ÚS 333/01

14. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. D., proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. 6 To 93/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Dne 31. 5. 2001 obdržel Ústavní soud stížnost ze dne 30. 5. 2001 pana J. D. proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. 6 To 93/2001. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že usnesením uvedeného soudu mělo dojít k porušení je ústavně zaručených práv dle čl. 38 odst. 2 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy České republiky. K tomu připojuje, že podanou ústavní stížnost dodatečně doplní o předepsané náležitosti a o zastoupení advokátem.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,
§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů
od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 14. 6. 2001.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 333/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies