II. ÚS 255/01

14. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Jiřího Malenovského v právní věci ústavní stížnosti J. F., o návrhu ze dne 27.4.2001, takto :

Ústavní soud ustanovuje J. F., podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. opatrovníka Mgr. Š. B., asistenta soudce Ústavního soudu, pro doručení písemné výzvy k odstranění vad podání, včetně poučení, ze dne 9.5.2001.

O d ů v o d n ě n í:

Ústavní soud obdržel dne 27.4.2001 podání stěžovatele, označené jako "ústavní stížnost proti rozhodnutím učiněným v řízení Okresního soudu v Hradci Králové, ze dne 24.3.1999, čj. 13C 53/96-103, a Krajského soudu v Hradci Králové, čj. 25 Co 317/00-143, o náhradu škody 20,700.000,-Kč". Spolu s výše uvedeným podáním byl stěžovatelem učiněn návrh na vyloučení soudců Ústavního soudu, kteří rozhodovali o jeho stížnostech v čj. (správně sp.zn.) I. ÚS 416/98 a IV. ÚS 58/99 z důvodu jejich možné podjatosti.

S ohledem na skutečnost, že podání stěžovatele vykazovalo vady ve smyslu příslušných ustanovení zákona o Ústavním soudu, byla stěžovateli adresována na jím uvedenou adresu dle ust. § 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. výzva k odstranění vad návrhu ve stanovené 15 denní lhůtě.
Předmětná písemná výzva spolu s poučením byla Ústavnímu soudu poštou vrácena zpět, když jako důvod vrácení nedoručené zásilky bylo označeno odstěhování adresáta bez udání adresy. Po písemném dotazu na Centrální evidenci obyvatel bylo zjištěno, že stěžovatel nemá jinou adresu svého pobytu v ČR evidovánu, takže Ústavnímu soudu za této situace nezbylo než jmenovanému za použití ust. § 63 zák. č. 182/1993 Sb. a ust. § 29 odst. 3 o.s.ř. ustanovit opatrovníka.JUDr. Antonín Procházka
předseda senátu ÚS


V Brně dne 19. června 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 255/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies