II. ÚS 335/2000

14. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Jiřího Malenovského, ve věci ústavní stížnosti F. H., zastoupeného Mgr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem v Řevnicích, Nám. krále Jiřího z Poděbrad 24, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 2. 2000, sp. zn. 1 Co 71/99, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel napadl ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 6. 2000, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 2. 2000, sp. zn. 1 Co 71/99, kterým byl změněn rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 1988, č. j. 36 C 4/98-226, tak, že odvolací soud v celém rozsahu zamítl žalobu stěžovatele proti žalovanému - České republice - Ministerstvu vnitra ČR - na ochranu osobnosti a přiznání nemajetkové újmy ve výši 30.000.000,- Kč. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal, že Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím porušil jeho základní Ústavou ČR zaručená práva, práva zaručená Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a dále práva zaručená Listinou základních lidských práv a svobod.

Podáním ze dne 11. 6. 2001, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 6. 2001, vzal stěžovatel svoji ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, neboť rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2001, č. j. 28 Cdo 393/2001-371, bylo zcela vyhověno dovolání stěžovatele a rozhodnutí napadené ústavní stížností přestalo existovat.

Ústavní stížnost může stěžovatel vzít zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví (§ 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

S ohledem na zpětvzetí ústavní stížnosti a na citované ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 14. 8. 2001

JUDr. Antonín Procházka
předseda II. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 335/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies