I. ÚS 268/01

15. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 268/01Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. O., proti postupu Okresního soudu ve Svitavách, č. j. 2E 779/2000-33, ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště v Ústí nad Orlicí, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:

Stěžovatel ve svém návrhu namítal porušení svých základních lidských práv postupem orgánů veřejné moci v restituční věci podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění.

Vzhledem k okolnosti, že podání stěžovatele neodpovídalo příslušným ustanovením zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele podrobně komentovaným přípisem ze dne 6. 6. 2001 k odstranění vad podání. Současně jej poučil, že pokud ve lhůtě do 20 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jeho návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 8. 6. 2001. Lhůta k odstranění vad proto marně uplynula dne 28. 6. 2001.

V návaznosti na skutečnost, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 28. 6. 2001, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu tak, že návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 15. srpna 2001


Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS 268/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies