I. ÚS 310/01

20. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 310/01


Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. C., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 23. 5. 2001 podání, kterým stěžovatel brojil proti rozhodnutím obecných soudů v jeho trestní věci. Z tohoto podání nebylo jasně patrno, co stěžovatel sleduje, resp. čeho se domáhá, a návrh postrádal i další formální a obsahové náležitosti, kladené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na ústavní stížnost. Stěžovatel nebyl mj. zastoupen advokátem a ke stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Ústavní soud proto stěžovatele podrobně o veškerých nutných náležitostech ústavní stížnosti poučil a vyzval jej, aby ve stanovené lhůtě vytknuté nedostatky odstranil.

Doporučený dopis ze dne 4. 6. 2001, obsahující uvedené poučení a výzvu, aby nedostatky svého návrhu odstranil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení, převzal stěžovatel dle doručenky dne 26. 6. 2001, do dnešního dne však vady jeho podání nebyly odstraněny. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jeho návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 20. srpna 2001

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS 310/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies