IV. ÚS 325/01

21. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV.ÚS 325/01
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů ve věci návrhu stěžovatele D.M., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel svým podáním ze dne 27.5.2001 podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Předmět jeho návrhu se týkal výkonu trestu vyhoštění, resp. byl formulován jako žádost o propuštění z vyhošťovací vazby.
Přípisem ze dne 20.6.2001 byl stěžovatel poučen, za jakých podmínek lze jeho návrh považovat za ústavní stížnost ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, a současně byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě třiceti dnů tak, aby tento splňoval nezbytné obsahové i formální náležitosti, stanovené zejména v § 72, § 30 odst. 1 a § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedený přípis byl stěžovateli doručen dne 22.6.2001, z čehož plyne, že soudem určená 30-denní lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula, neboť ani do dnešního dne nebyly vytýkané vady stěžovatelem odstraněny.
Za tohoto stavu věci, kdy stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, tedy Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh stěžovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 21. 8. 2001

JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 325/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies