II. ÚS 381/01

22. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti P. M., takto :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 21.6. 2001 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, kterým se obrátil na předsedu Ústavního soudu se žádostí, ve které žádá přezkoumání rozsudků z let 1990 a 1991 a pozastavení exekučních rozhodnutí.

Protože podaný návrh nesplňoval náležitosti, které jsou stanoveny zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyrozuměn doporučeným dopisem ze dne 4.7. 2001, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení přípisu odstranil vytýkané vady. Současně byl upozorněn, že nebudou-li uvedené vady v určené lhůtě odstraněny, může být návrh odmítnut.

Tento dopis převzal navrhovatel dne 16.7. 2001, jak sám vlastnoručním podpisem potvrdil na doručence.
/> Protože navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 22. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 381/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies