IV. ÚS 374/01

23. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J.S., zastoupené Mgr. R.S., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. dubna 2001, sp. zn. 31 Ca 177/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. června 2001 byla Ústavnímu soudu osobně doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku, jímž byla zamítnuta její správní žaloba proti rozhodnutí CŘ. Jak zjistil Ústavní soud z přiloženého stejnopisu napadeného rozsudku a poté i vyhledáním ve spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 177/2000, nabyl rozsudek právní moci dnem doručení, tedy 20. dubna 2001.
Ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), stanoví lhůtu k podání ústavní stížnosti v trvání 60 dnů. Tato lhůta počíná již dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práv připouští. Ústavní soud je nucen konstatovat, že zákonem stanovená lhůta vypršela v pondělí dne 18. června 2001, tedy jeden den před podáním ústavní stížnosti.S ohledem na tuto skutečnost tedy Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout jako podanou po lhůtě dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 23. srpna 2001

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 374/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies