III. ÚS 436/01

27. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 436/01

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele O. V., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. května 2001, sp. zn. 15 Co 229/2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 17. července 2001, se stěžovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 9. května 2001, sp. zn.
15 Co 229/2001.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen o následcích neodstranění vad [§ 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Stěžovatel, který výzvu obdržel dne 1. srpna 2001, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 436/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies