III. ÚS 427/01

27. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 427/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele P. P., o ústavní stížnosti proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. června 2001,
č. j. 8 C 467/99-57, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který se domáhal přezkoumání rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. června 2001, č. j. 8 C 467/99-57, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Navrhovatel, který výzvu obdržel dne 1. srpna 2001, podáním z téhož dne vady návrhu neodstranil zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 výše cit. zákona).
Pro uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 427/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies