III. ÚS 337/01

27. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 337/01

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky V. K., o ústavní stížnosti proti rozhodnutím soudů, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. června 2001, se navrhovatelka domáhal přezkoumání postupu a rozhodnutí soudů.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučena o následcích neodstranění vad [§ 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovatelce 13. června 2001, a to ani v prodloužené lhůtě do 15. srpna 2001, vady odstraněny nebyly, zejména navrhovatelka nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2001


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 337/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies