Pl. ÚS 26/01

28. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Antonína Procházky ve věci návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 272 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 20. 8. 2001, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 272 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu (dále jen "tr.ř."). Návrh byl podán v souvislosti s rozhodovací činností Nejvyššího soudu na základě čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR ve spojení s § 224 odst. 5 tr. ř. a § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Ústavní soud přezkoumal podmínky pro projednání návrhu a dospěl k závěru, že tento návrh je nepřípustný podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, neboť Ústavní soud již v téže věci jedná. Ve stejné věci, tj. v otázce ústavnosti ustanovení § 272 tr.ř., bylo před Ústavním soudem zahájeno řízení o návrhu, vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.

Tento nepřípustný návrh však byl podán oprávněným navrhovatelem ve smyslu § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, tj. soudem a v souvislosti s jeho rozhodovací činností. Jak vyplývá z předloženého spisového materiálu, Nejvyšší soud přerušil podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR a § 224 odst. 5 tr.ř. projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jihlavě ze dne 6. 12. 2000, sp. zn. Zt 859/99. V takovém případě má Nejvyšší soud jako oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst. 2 in fine zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání o dříve podaném návrhu, tj. návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.

Z výše uvedených důvodů byl proto návrh odmítnut jako nepřípustný podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 28. srpna 2001

JUDr. Jiří Malenovský

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 26/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies