I. ÚS 262/01

28. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Vladimíra Klokočky a JUDr. Vladimíra Paula ve věci ústavní stížnosti stěžovatele KDS Sedlčany, nožířského výrobního družstva, se sídlem v Sedlčanech, Sedlecká ul. 570, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Tihelkou, advokátem, se sídlem v Brně, Novotného 40, proti tvrzeným průtahům v soudním řízení před Vrchním soudem v Praze ve věci stěžovatele, vedené pod sp. zn. 5 A 97/98, resp. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. 5 A 97/98, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 30. 4. 2001 se stěžovatel s odkazem na porušení čl. 34 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod domáhal vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zakázal Vrchnímu soudu v Praze pokračovat v průtazích v řízení o jeho žalobě, a přikázal mu bez prodlení rozhodnout, případně, aby zrušil usnesení tohoto soudu ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. 5 A 97/98, kterým bylo ve věci přerušeno řízení.

Podáním ze dne 4. 7. 2001 stěžovatel Ústavnímu soudu oznámil, že vrchní soud již svou nečinnost ukončil, když ve věci nařídil jednání, které se konalo 29. 6. 2001, a vydal rozhodnutí. Následným podáním ze dne 31. 7. 2001, ve stejný den osobně doručeným Ústavnímu soudu, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost ze dne 30. 4. 2001 jako již bezpředmětnou v celém rozsahu zpět. Ústavní soud proto podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 28. srpna 2001

JUDr. Vojen Güttler
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS 262/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies