III. ÚS 466/01

30. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 466/01


Ústavní soud rozhodl ve věci J. T., o návrhu na opravu usnesení Ústavního soudu ze dne 28. června 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se podáním ze dne 30. července 2001 domáhal vydání "opravného rozhodnutí" usnesení Ústavního soudu ze dne 28. června 2001. Uvedl, že tímto usnesením byla jeho ústavní stížnost odmítnuta s tím, že ji podal po lhůtě k tomu stanovené, přičemž je přesvědčen o tom, že návrh podal včas.
Podle ustanovení § 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proti usnesení Ústavního soudu, jímž byl návrh podle odst. 1 a 2 citovaného ustanovení odmítnut, není odvolání přípustné.
S ohledem na uvedené a v souladu s § 43 odst. l písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl návrh stěžovatele jako nepřípustný odmítnut. Pro odmítnutí návrhu z uvedených důvodů nebyl již stěžovatel vyzýván k odstranění jeho vad.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 466/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies