III. ÚS 221/01

30. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 221/01Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele P. P., zastoupeného JUDr. R. F., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 54 Co 404/2000-32, ze dne 22. 11. 2000,


t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel podal dne 6. 4. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 9. 4. 2001. Návrh směřoval proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 54 Co 404/2000-32, ze dne 22. 11. 2000.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Podle sdělení Obvodního soudu pro Prahu 10, jemuž byl předmětný spis postoupen Obvodním soudem pro Prahu 5, bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze doručeno navrhovateli dne 2. 1. 2001. Podle výše uvedeného ustanovení tímto dnem počala plynout lhůta pro podání ústavní stížnosti. Lhůta uplynula dne 2. 3. 2001.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 221/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies