IV. ÚS 432/01

31. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 432/01


Ústavní soud rozhodl o návrhu J.P., proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci, čj. 17 C 85/95, a "rozsudkům následujícím", takto:


Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se svým podáním (které nemá náležitosti návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem), Ústavnímu soudu doručeným dne 16. 7. 2001 a poštovnímu úřadu k přepravě předaným dne 12. 7. 2001, domáhá, jak možno dovodit z jeho obsahu, přezkoumání rozsudku vydaného v řízení, vedeném u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 17 C 85/95. Jak Ústavní soud zjistil ze spisu uvedeného soudu, sp. zn. 17 C 85/95, který si připojil, byl posledním rozhodnutím v označené věci rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2000, čj. 13 Co 630/2000-183, jímž byl ve výroku o věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Olomouci, čj. 17 C 85/95-109, ze dne 8. 10. 1997, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 8. 12. 1997), který byl právnímu zástupci stěžovatelky doručen dne 14. 9. 2000 (č.l. 189). Tímto dnem počala stěžovatelce běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jestliže tedy stěžovatelka podala ústavní stížnost teprve dne 12. 7. 2001, stalo se tak evidentně po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. l písm. b) citovaného zákona odmítnuta, aniž byla stěžovatelka dále vyzývána k odstranění vad podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2001

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 432/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies