III. ÚS 422/01

12. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelky L. P., proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti, č.j. 3 C 43/2000-17, ze dne 18. 5. 2000,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 10. 7. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 11. 7. 2001. Návrh směřoval proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti, č.j. 3 C 43/2000-17, ze dne 18. 5. 2000 a navrhovatelka žádala, aby Ústavní soud přešetřil její případ a určil způsob nápravy nesprávného rozhodnutí.


Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V předmětné věci návrh směřoval proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti, č.j. 3 C 43/2000-17, ze dne 18. 5. 2000, který rozhodoval jako soud I. stupně a proti jehož rozhodnutí je přípustné odvolání. Ze sdělení označeného soudu, č.j. 3 C 43/2000, ze dne 31. 8. 2001 vyplynulo, že proti napadenému rozhodnutí podala navrhovatelka odvolání, spis byl dne 12. 7. 2000 postoupen Krajskému soudu v Brně a podle vědomosti soudu I. stupně dosud o podaném odvolání nebylo pravomocně rozhodnuto a spis nebyl označenému soudu vrácen. Vzhledem k této skutečnosti Ústavní soud musel konstatovat, že v předmětné věci dosud nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně jejího práva poskytuje.

S ohledem na uvedenou skutečnost nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh nepřípustný.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. září 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. III. ÚS 422/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies