IV. ÚS 487/01

14. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 487/01
Ústavní soud rozhodl dne 14. září 2001 ve věci ústavní stížnosti J.Š., zastoupeného R.S., proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13. 4. 1999, čj. 6 C 57/98-50, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 9. 2000, čj. 19 Co 565/99-77, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Z obsahu spisu 6 C 57/98 Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 24. 10. 2000. Právě toto rozhodnutí bylo rozhodnutím o posledním prostředku k ochraně práva ve smyslu již citovaného ustanovení vzhledem k tomu, že stěžovatelovo dovolání proti němu bylo usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2001, čj. 33 Odo 105/2001-90, pro jeho nepřípustnost odmítnuto, takže podání dovolání stěžovatelem v této věci postrádá právní relevanci.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 14. září 2001JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2001, sp. zn. IV. ÚS 487/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies