I. ÚS 286/01

14. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Vladimíra Klokočky a JUDr. Vladimíra Paula ve věci stěžovatelky QUEEN Trading, spol. s r. o., se sídlem Kuršova 395, Ostrava - Svinov, zastoupené JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem, se sídlem Lidická 57, Brno, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 22 Ca 454/2000, ze dne 21. 2. 2001, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. 5. 2001 ústavní stížnost, v němž stěžovatelka žádala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 22 Ca 454/2000, ze dne 21. 2. 2001, kterým byla zamítnuta její žaloba na přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek-Místek.

Ústavní stížnost stěžovatelka odůvodnila tím, že postupem soudu bylo porušeno její právo zaručené čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

V průběhu řízení, a to dne 5. 9. 2001, byl doručen Ústavnímu soudu dopis, v němž stěžovatelka bere svou ústavní stížnost výslovně zcela zpět.

Vzhledem k tom, že v daném případě jsou ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, splněny předpoklady pro zpětvzetí stížnosti, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 14. září 2001

JUDr. Vojen Güttler
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2001, sp. zn. I. ÚS 286/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies