Pl. ÚS 31/01

17. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o návrhu A.H., na zrušení ustanovení § 31 a § 33 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým podáním, Ústavnímu soudu došlým dne 5. 9. 2001, domáhá zrušení ustanovení § 31 a § 33 zákona č. 72/1994 Sb., z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí.

Okruh subjektů, oprávněných podávat návrhy na zrušení zákonů a jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, upravuje ustanovení § 64 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedeného ustanovení je takový návrh oprávněna podat i fyzická osoba [§ 64 odst. 1 písm. d) citovaného zákona], avšak pouze za podmínek uvedených v ustanovení § 74 citovaného zákona, tedy mimo jiné pouze tehdy, je-li takový návrh spojen s ústavní stížností. Tak tomu však v projednávané věci evidentně není, navrhovatele je tak třeba považovat za osobu k podání návrhu na zrušení označených zákonných ustanovení zjevně neoprávněnou, a proto byl jeho návrh podle § 43 odst. 2 písm. b) citovaného zákona odmítnut.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. září 2001
JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 31/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies