II. ÚS 482/01

17. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele A. K., o návrhu ze dne 6. 8. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým návrhem ze dne 6. 8. 2001 obrátil na Ústavní soud v souvislosti s postupem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a Okresního úřadu v Novém Jičíně, které mu nepřiznaly příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Domnívá se, že při posuzování případu nebyla zohledněna veškerá dokumentace o jeho zdravotním stavu.

Přípisem, doručeným oproti podpisu dne 20. 8. 2001, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu v 15denní lhůtě. Výzva obsahovala mimo jiné informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být navrhovatel zastoupen advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Přes toto upozornění navrhovatel vady návrhu neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 17. září 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2001, sp. zn. II. ÚS 482/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies