II. ÚS 521/01

18. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele ing. Z. K., proti usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 6. 6. 2001, sp. zn. IV. ÚS 318/01, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se návrhem ze dne 25. 8. 2001 obrátil na Ústavní soud. Domáhá se jím zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Ústavního soudu a vydání nálezu, jímž by bylo vysloveno, že "postupem a usnesením Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 318/01 bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na veřejné a spravedlivé projednání jeho záležitosti soudem v jeho přítomnosti a ústavně zaručené právo na účinné právní prostředky nápravy porušených práv, a že tímto postupem a usnesením bylo porušeno ustanovení čl. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ustanovení čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a ustanovení čl. 6 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod". Současně se domáhá zrušení napadeného usnesení.

Napadeným usnesením Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl ústavní stížnost navrhovatele, jíž se domáhal zrušení usnesení Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 19/01, ze dne 22. 3. 2001.

Při zkoumání podmínek, stanovených pro řízení před Ústavním soudem, Ústavní soud zjistil, že stěžovatel není řádně zastoupen, jak to vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na dále uvedené se ovšem jevilo nadbytečným vyzývat jej k odstranění této vady, neboť ani to by konečné rozhodnutí ve věci nemohlo ovlivnit.

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v ustanovení § 43 odst. 3 výslovně stanoví, že podání opravného prostředku proti usnesení Ústavního soudu není přípustné. Napadené usnesení obsahovalo poučení v souladu s uvedeným ustanovením. Projednávané podání je opravným prostředkem, kterým stěžovatel napadá konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu a domáhá se jeho opravy, tj. zrušení. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, soudci zpravodaji proto nezbylo než ústavní stížnost odmítnout.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 18. září 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2001, sp. zn. II. ÚS 521/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies