IV. ÚS 427/01

19. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 427/01










Ústavní soud rozhodl dne 19. září 2001 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové ve věci ústavní stížnosti M.Ř., zastoupeného Mgr. H.K., proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 26. 3. 2001, čj. 1 T 17/2001-133, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 14. 5. 2001, čj. 2 To 460/2001-146, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedeným rozhodnutím obecných soudů stěžovatel uvádí, že od samého počátku řízení popíral svědecké tvrzení M.Š. a naopak žádal, bohužel bezvýsledně, o výslech svědka V.S., který mohl potvrdit, že stěžovatel v inkriminované době nemohl být přítomen v místě uvedeném v obžalobě a rozhodnutích obou soudů. Z těchto důvodů domáhá se proto zrušení obou napadených rozhodnutí.

Z obsahu spisu 1 T 17/2001 Okresního soudu v Šumperku Ústavní soud zjistil, že již citovaným rozsudkem tohoto soudu byl stěžovatel uznán vinným trestnými činy maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 171 odst. 1 písm. c) trestního zákona, ublížení na zdraví, dílem dokonaným podle § 221 odst. 1 trestního zákona, dílem nedokonaným podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 trestního zákona, vydírání podle § 235 odst. 1 trestního zákona, výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního zákona, ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 trestního zákona, a to pro jednání, ve výrocích tohoto rozsudku blíže označených, a odsouzen podle § 235 odst. 1, § 35 odst. 1 trestního zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let a podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 trestního zákona k trestu zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel na dobu 3 let. K odvolání stěžovatele rozhodl Krajský soud v Ostravě napadeným rozsudkem tak, že rozsudek Okresního soudu v Šumperku v této věci se ve výrocích o vině v bodech 2, 3, 4 a výroku o trestu zrušil a za podmínek ustanovení § 259 odst. 3 trestního řádu byl stěžovatel nově uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví dílem dokonaným podle § 221 odst. 1 trestního zákona, dílem nedokonaným podle § 8 odst. 1, § 221 odst. 1 trestního zákona, trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 trestního zákona a trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců a k zmíněnému trestu zákazu činnosti v trvání 3 let. Ze spisu je patrno, že stěžovateli bylo sděleno obvinění dne 9. 10. 2000, že však po svém zadržení odmítl vypovídat. Vyšetřovací orgány vyslechly poté celou řadu svědků, odmítly však provést výslech svědka V.S., kterého se stěžovatel domáhal po prostudování spisu, s odůvodněním, že místo současného pobytu tohoto svědka není známo. Okresní soud při hlavním líčení dne 19. 2. 2001 přesto rozhodl o provedení výslechu tohoto svědka, nepodařilo se mu však jeho pobyt zjistit. Při hlavním líčení dne 26. 2. 2001 trval stěžovatel již jen na výslechu svědka S., a to poté, co bylo konstatováno, že V.S. se v současné době v Z. nezdržuje. Výslech svědka S. navrhl stěžovatel opětovně při hlavním líčení dne 26. 3. 2001. Ve svém odvolání však znovu pouze uvedl, že tento svědek by mohl potvrdit jeho nepřítomnost v inkriminovanou dobu v Z. V této souvislosti třeba zdůraznit, že všichni vyslechnutí svědkové stěžovatelovu přítomnost v Z. v uvedené době potvrdili, přičemž obecné soudy provedly znalecký důkaz dokonce i stran možné nevěrohodnosti těchto svědků.

Za tohoto stavu věci lze mít stěží zato, že stěžovateli bylo upřeno právo na spravedlivý proces a tato skutečnost se Ústavnímu soudu jeví natolik evidentní, že mu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 19. září 2001



JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. IV. ÚS 427/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies