III. ÚS 434/01

19. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelů J. V. a J. V., zastoupených JUDr. M. Z., advokátem, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR, č.j. 28 Cdo 454/2001-210, ze dne 28. 3. 2001,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé podali prostřednictvím faxového podání ze dne 16. 7. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"). Návrh byl doplněn písemným podáním, doručeným osobně Ústavnímu soudu dne 17. 7. 2001. Návrh směřoval proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR, č.j. 28 Cdo 454/2001-210, ze dne 28. 3. 2001, jímž bylo zamítnuto dovolání navrhovatelů, kteří v řízení před obecnými soudy byli v postavení žalovaných, proti rozsudku Krajského soudu v Brně, č.j. 16 Co 398/98-163, ze dne 7. 11. 2000. Napadenými rozsudky byla podle názoru navrhovatelů porušena ustanovení čl. 4 odst. 5, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci je návrhem napaden rozsudek Nejvyššího soudu ČR, který byl doručen právnímu zástupci navrhovatelů podle doručenky na č.l. 213 ve spisu, sp. zn. 9 C 374/92, Okresního soudu v Jihlavě dne 15. 5. 2001. Tímto dnem podle citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu počala běžet lhůta pro podání ústavní stížnosti. Lhůta uplynula v pátek dne 13. 7. 2001. Faxové podání bylo odesláno z faxového přístroje právního zástupce navrhovatelů dne 16. 7. 2001, tedy po lhůtě stanovené pro jeho podání citovaným zákonem.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. III. ÚS 434/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies