IV. ÚS 235/01

20. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 235/01


Ústavní soud rozhodl dne 20. září 2001 ve věci ústavní stížnosti 1) A.N., 2) J.V., obou zastoupených JUDr. Z.H., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2001, čj. 24 Co 574/2000-145, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Z obsahu spisu 5 C 257/95 Okresního soudu Praha - východ Ústavní soud zjistil, že napadeným rozsudkem nebylo mimo jiné připuštěno dovolání stěžovatelů podle ustanovení § 239 o. s. ř.(část 12 hlava I odst. 17 zákona č. 30/2000 Sb.). Proti napadenému rozsudku stěžovatelé sice podali dovolání, dovolací řízení bylo však pro nezaplacení soudního poplatku usnesením Okresního soudu Praha - východ ze dne 2. 7. 2001, čj. 5 C 257/95-163, zastaveno. Lze tedy uzavřít, že v projednávané věci nedošlo k vyčerpání posledního procesního prostředku.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 20. září 2001


JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2001, sp. zn. IV. ÚS 235/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies