III. ÚS 148/01

20. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 148/01

Ústavní soud rozhodl dne 20. září 2001, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti D., zastoupené JUDr. M.Z., proti

1. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 306/99-21, o zastavení řízení,
2. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 310/99-21, o zastavení řízení,
3. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 325/99-22, o zastavení řízení,
4. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 321/99-22, o zastavení řízení,
5. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 317/99-22, o zastavení řízení,
6. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 329/99-22, o zastavení řízení,
7. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 333/99-22, o zastavení řízení,
8. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 337/99-22, o zastavení řízení,
9. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 341/99-22, o zastavení řízení,
10. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 345/99-22, o zastavení řízení,
11. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 349/99-21, o zastavení řízení,
12. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 307/99-21, o zastavení řízení,
13. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 311/99-21, o zastavení řízení,
14. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 324/99-22, o zastavení řízení,
15. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 346/99-22, o zastavení řízení,
16. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 320/99-22, o zastavení řízení,
17. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 316/99-22, o zastavení řízení,
18. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 330/99-22, o zastavení řízení,
19. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 334/99-22, o zastavení řízení,
20. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 338/99-22, o zastavení řízení,
21. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 342/99-22, o zastavení řízení,
22. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 350/99-22, o zastavení řízení,
23. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 304/99-26, o zastavení řízení
24. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 308/99-21, o zastavení řízení,
25. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22 prosince 2000, č. j. 29 Ca 312/99-21, o zastavení řízení,
26. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 327/99-22, o zastavení řízení,
27. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 323/99-22, o zastavení řízení,
28. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 319/99-22, o zastavení řízení,
29. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 315/99-22, o zastavení řízení,
30. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 331/99-22, o zastavení řízení,
31. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 335/99-22, o zastavení řízení,
32. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 339/99-22, o zastavení řízení,
33. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 343/99-22, o zastavení řízení,
34. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 347/99-22, o zastavení řízení,
35. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 351/99-22, o zastavení řízení,
36. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 305/99-21, o zastavení řízení,
37. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 309/99-21, o zastavení řízení,
38. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. prosince 2000, č. j. 29 Ca 313/99-21, o zastavení řízení,
39. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 326/99-22, o zastavení řízení,
40. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 322/99-22, o zastavení řízení,
41. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 318/99-22, o zastavení řízení,
42. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2001, č. j. 29 Ca 314/99-22, o zastavení řízení,
43. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 328/99-22, o zastavení řízení,
44. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 332/99-22, o zastavení řízení,
45. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 2001, č. j. 29 Ca 336/99-22, o zastavení řízení,
46. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 340/99-22, o zastavení řízení,
47. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 344/99-22, o zastavení řízení,
48. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. března 2001, č. j. 29 Ca 348/99-22, o zastavení řízení,
t a k t o :

Návrh se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka D., se domáhala čtyřiceti osmi samostatnými ústavními stížnostmi zrušení ve výroku tohoto usnesení přesně označených usnesení Krajského soudu v Brně o zastavení řízení. Usnesením ze dne 11. července 2001, č.j. III. ÚS 148/01-13, Ústavní soud tyto ústavní stížnosti dle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 o. s. ř., spojil ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 148/01. K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud od Krajského soudu v Brně vyžádal spisy uvedených spisových značek
Ve výroku tohoto usnesení přesně označenými rozhodnutími obecného soudu se stěžovatelka cítí být dotčena v základním právu, garantovaném, dle jejího názoru, čl. 90 Ústavy, a dále čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Stěžovatelka dotčení na uvedených základních právech a svobodách opírá o tvrzení, dle něhož obecný soud vyvodil právní závěr o opožděnosti podání žaloby o přezkoumání správního rozhodnutí o nevěrohodný důkaz. Ústavní stížnost je svým meritem tudíž polemikou s rozhodovacími důvody Krajského soudu v Brně v otázce hodnocení důkazů.
Dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný.
Krajský soud v Brně při posuzování předmětné věci plně respektoval všechny kautely plynoucí z ustanovení části páté hlavy druhé o. s. ř., respektoval příslušná procesní ustanovení, vycházel ze smyslu a účelu příslušných ustanovení o. s. ř., nevybočil z rámce konstantní judikatury obecných soudů, a konečně svoje rozhodnutí řádně a vyčerpávajícím způsobem odůvodnil. V této souvislosti Ústavní soud toliko poznamenává, že stěžovatelkou tvrzený rozpor na předmětné doručence mezi datem doručení a datem na poštovním razítku je dán skutečností, že příslušné správní spisy obsahovaly duplikát doručenky, na němž datum na razítku označuje den vyhotovení duplikátu.
Napadeným rozhodnutím obecný soud tudíž neporušil základní práva na řádný proces (čl. 36 a násl. Listiny), když plně respektoval kautely plynoucí ze zásady volného hodnocení důkazů (§ 132 o. s. ř.). K tvrzenému zásahu do základního práva plynoucího z čl. 90 Ústavy Ústavní soud toliko poznamenává, že obsahem uvedeného ústavního ustanovení není základní právo, resp. svoboda, nýbrž jde o ústavní normu kompetenční, vymezující postavení soudů v ústavním systému České republiky.
Z těchto důvodů nutno posuzovat návrh stěžovatelky na zrušení v ústavní stížnosti napadeného rozhodnutí za zjevně neopodstatněný, čímž byl naplněn důvod jeho odmítnutí podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2001, sp. zn. III. ÚS 148/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies