I. ÚS 453/01

26. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., zastoupeného JUDr. V. K., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 3. 2000, č.j. 1 T 12/99-640, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 7. 2000, sp. zn. 4 To 40/2000, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 23. 7. 2001, doplněnou podáním ze dne 6. 9. 2001, domáhá zrušení napadeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích a usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým bylo odvolání proti tomuto rozsudku zamítnuto.

Ústavní soud zjistil dotazem u Krajského soudu v Českých Budějovicích a u Okresního soudu v Českých Budějovicích, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze bylo vydáno ve veřejném zasedání dne 20. 7. 2000 za přítomnosti stěžovatele, kterému bylo jeho písemné vyhotovení doručeno dne 3. 10. 2000.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákona k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1). Ústavní stížnost však byla podána k Ústavnímu soudu, resp. předána k poštovní přepravě teprve dne 24. 7. 2001. Z toho plyne, že lhůta k podání ústavní stížnosti dodržena nebyla.

Proto soudce zpravodaj podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 26. září 2001

JUDr. Vojen Guttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. I. ÚS 453/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies