III. ÚS 162/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 162/01


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Z. T., proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 8 Co 2453/97 a 8 Co 1780/99, mimo ústní jednání dne 2. října 2001 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Podáním, které z hlediska podmínek ústavní stížnosti bylo postiženo formálními vadami, domáhal se stěžovatel zřejmě ve své daňové věci přezkoumání rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích (8 Co 2453/97, resp. 8 Co 1780/99).

Formální vady jeho podání byly stěžovateli vytknuty přípisem Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2001 a současně k odstranění těchto vad byla mu určena lhůta v trvání 30 dnů; přípis Ústavního soudu byl stěžovateli doručen dne 8. 6. 2001.

Protože k dnešnímu dni stěžovatel vytčené vady svého podání neodstranil, bylo nutno toto podání posoudit jako návrh postižený neodstraněnými vadami a v důsledku toho jej pak odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů], jak ze znělky tohoto rozhodnutí je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 cit. zák.).

V Brně dne 2. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 162/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies