III. ÚS 150/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 150/01


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. M., proti rozhodnutí Okresního soudu v Plzni, mimo ústní jednání dne 2. října 2001 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadnou ústavní stížností napadl stěžovatel, zřejmě ve své trestní věci vedené před Okresním soudem v Plzni, rozhodnutí tohoto soudu a tvrdil, že jak postupem označeného soudu, tak i jeho rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo.

Formální vady, včetně absence právního zastoupení, byly stěžovateli vytknuty přípisem Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2001, a současně k odstranění těchto vad byla mu určena lhůta v trvání 30 dnů.

Výzva Ústavního soudu, jak vpředu je o ní zmínka, byla stěžovateli doručována poprvé dne 6. 6. 2001, a protože doručení nebylo uskutečněno, byl učiněn Ústavním soudem druhý pokus o doručení dne 2. 7. 2001, nicméně ani v tomto případě nepodařilo se stěžovateli výzvu Ústavního soudu doručit.

Podle relace pošty byla stěžovateli poštovní zásilka, obsahující již několikrát zmíněnou výzvu, s příslušným upozorněním uložena na poště dne 2. července 2001, a protože si ji ve stanovené lhůtě nevyzvedl, je nutno míti za to, že účinky doručení nastaly 3 dny poté (§ 47 odst. 2 al. 3 o. s. ř.), tedy ke dni 5. července 2001.

Za této situace bylo nutno dovodit, že stěžovatel v Ústavním soudem stanovené lhůtě vytčené formální vady neodstranil, a proto jeho ústavní stížnost byla jako taková odmítnuta
[§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 2. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 150/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies