II. ÚS 348/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Bc. K. S., proti postupu Nejvyššího soudu ČR, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Dne 6. 6. 2001 obdržel Ústavní soud stížnost stěžovatele proti postupu Nejvyššího soudu ČR ve stěžovatelově trestní věci.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 22. 6. 2001.

Dne 10. 8. 2001obdržel Ústavní soud sdělení JUDr. K. R., ve kterém Ústavnímu soudu sděluje, že na základě rozhodnutí České advokátní komory ze dne 25. 7. 2001, byla určena k právnímu zastupování stěžovatele. Současně JUDr. K. R. Ústavní soud požádala o prodloužení lhůty k předložení řádného návrhu na zahájení řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatele, a to do 31. 8. 2001.

Dne 28. 8. 2001 a dne 4. 9. 2001 obdržel Ústavní soud od stěžovatele další dvě doplnění jeho podání, kterými ovšem vady stížnosti odstraněny nebyly.

Protože výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 22. 6. 2001, a vady podání nebyly odstraněny ani ve lhůtě prodloužené do 31. 8. 2001, soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 2. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 348/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies