II. ÚS 331/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu - "žádosti o přezkoumání Instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23. 3. 1998, č.j. 1100/98 - OOD, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy a Instrukce Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 4. 4. 2000, č.j. 1290/99 - E, o hospodaření s národním majetkem", který podaly H. R. a L. S., "vymáhající úřednice Okresního soudu v Chebu", s uvedenou adresou pro doručování - Okresní soud Cheb, takto :Návrh se odmítá.


Odůvodnění :


Ústavnímu soudu byl dne 30. 5. 2001 doručen návrh na přezkoumání některých ustanovení v záhlaví uvedených instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen "instrukce") s tím, že navrhovatelky se domnívají, že tyto instrukce nejsou v praxi dostatečně účinné a výklad některých jejich ustanovení působí v praxi potíže. Proto se obracejí na Ústavní soud, aby tyto instrukce přezkoumal a podal výklad jejich ustanovení.

Ještě před meritorním projednáním návrhu zkoumal Ústavní soud, jestli jsou splněny formální požadavky pro jeho podání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb.") a dospěl k závěru, že o takto formulovaném návrhu není Ústavní soud příslušný rozhodnout. Příslušnost Ústavního soudu je vymezena čl. 87 odst. 1 Ústavy ČR. Podle tohoto článku a následně i příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb. však Ústavní soud není příslušný posuzovat, jestli jsou citované instrukce nebo některá jejich ustanovení v praxi efektivní a dostatečným způsobem plní svůj účel a také Ústavnímu soudu obdobně nepřísluší, aby podával závazný výklad jednotlivých ustanovení těchto instrukcí.
Z uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.


Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 2. 10. 2001

Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 331/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies