Pl. ÚS 16/01

03. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 3. října 2001 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Okresního soudu v Lounech, zastoupeného
JUDr. Danou Maťátkovou, předsedkyní senátu, na zrušení § 6 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 12. 6. 2001, doplněným podáním ze dne 18. 6. 2001, se Okresní soud v Lounech domáhá zrušení § 6 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, v platném znění, a to takto: "Slova nejpozději do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona se zrušují."

Pátý senát Okresního soudu v Lounech, v trestní věci odsouzeného J. M., o návrhu na přezkum rozsudku sp. zn. Vt 127/51 bývalého Nižšího vojenského soudu v Lounech, dle zákona čís. 119/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dospěl ve smyslu čl. 95 odst. 2 Ústavy k závěru, že ustanovení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, je v rozporu s ústavním principem rovnosti, na základě čehož dle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. usnesením ze dne
21. března 2001, sp. zn. 1 Rt 1/2000, řízení přerušil a předložil věc Ústavnímu soudu.

Senát Ústavního soudu po projednání věci dospěl k závěru, že návrh okresního soudu je nepřípustný (§ 35 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to proto, že o obsahově shodném předcházejícím návrhu plénum Ústavního soudu rozhodlo zamítavým výrokem (Pl. ÚS 46/2000).

Senát Ústavního soudu proto usnesením, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) a § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies