III. ÚS 360/01

03. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 360/01Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky P. Š., proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. září 2000, sp. zn. 52 E 305/2000, mimo ústní jednání dne 3. října 2001 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Formálně vadným podáním, označeným jako "podnět", zamýšlela stěžovatelka vyvolat řízení před Ústavním soudem o ústavní stížnosti.
Formální vady obsažené v jejím podání byly jí vytknuty přípisem Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2001 a současně s přiměřeným poučením byla jí k odstranění těchto vad určena lhůta v trvání 30 dnů.
Podle doručenky byl přípis Ústavního soudu stěžovatelce doručen dne 9. 7. 2001, a protože do dnešního dne formální vady stěžovatelčina podání nebyly odstraněny, bylo o jejím podání, jakoby o ústavní stížnosti, rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 3. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 360/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies