III. ÚS 285/01

03. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 3. října 2001 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky QUEEN Trading, spol. s r. o., se sídlem v Ostravě, Kuršova 395, zastoupené JUDr. Milanem Vašíčkem, advokátem v Brně, Lidická 57, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. února 2001, sp. zn. 22 Ca 431/2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou včas (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) a co do formálních podmínek ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zákona], napadla stěžovatelka pravomocný rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. února 2001 (22 Ca 431/2000-25), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné ze dne 26. června 2000 (RF-1094/178/2000-Su), jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti platebnímu výměru Městského úřadu v Českém Těšíně ze dne 14. dubna 2000 (ŠaK/315/2000), kterým byl stěžovatelce dle § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 46 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen odvod části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů na území města Českého Těšína za rok 1999 ve výši 18 755,- Kč, a tvrdila, že uvedený obecný soud porušil čl. 1 Ústavy ČR, čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod tím, že byl v jeho věci použit neústavní výklad § 4 odst. 2 zákona o loteriích a jiných podobných hrách a čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod tím, že správní orgán postupoval podle nesprávného procesního předpisu.

Podáním ze dne 5. září 2001, tedy za podmínek plynoucích z ust. § 77 zákona, však stěžovatelka vzala svoji ústavní stížnost zpět, a proto bylo řízení o ní zastaveno (§ 77 zákona).

Poučení: Proti tomto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 3. října 2001

JUDr. Vladimír Jurka
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 285/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies