I. ÚS 485/01

03. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele G. G., zastoupeného Mgr. R. A., advokátem, proti nezákonnému zásahu státní moci,takto:Návrh ústavní stížnosti se odmítá.Odůvodnění:
Stěžovatel podal návrh ústavní stížnosti svým podáním ze dne 30. 7. 2001. V něm uvádí, že v řízení vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 380/01 došlo, případně dále dochází, k porušování ústavně zaručených práv stěžovatele. Odvolává se přitom na své podání ze dne 18. 6. 2001, kterým se domáhal vydání nálezu, kterým by Ústavní soud uložil ČR - Ministerstvu spravedlnosti - kladně vyřídit žádost stěžovatele o náhradu škody, uplatněné podle zákona č. 82/1998 Sb.

O návrhu ústavní stížnosti (ze dne 18. 6. 2001) rozhodl Ústavní soud svým usnesením ze dne 30. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 380/01, tak, že návrh stěžovatele odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jako nepřípustný, protože stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytoval.

Stěžovatel zřejmě opomenul seznámit se s poučením, které je obsaženo v citovaném usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 380/01. Toto poučení uvádí výslovně, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Stěžovatel zřejmě toto poučení nevzal na vědomí a podal nový návrh ústavní stížnosti dne 30. 7. 2001, který došel Ústavnímu soudu dne 8. 8. 2001. V něm opět požaduje vydání meritorního nálezu, jakož i nařízení předběžného opatření.

Na základě uvedených zjištění musel soudce zpravodaj považovat podání stěžovatele ze dne 30. 7. 2001 rovněž za návrh nepřípustný, a proto jej mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, usnesením odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 3. října 2001 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 485/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies