II. ÚS 462/01

08. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti E. S., t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30.7.2001 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelky, které však bylo nejasné a neurčité, jak pokud se týkalo předmětu ústavní stížnosti, tak i konkretizace orgánu veřejné moci, který se údajně měl dopustit porušení obecně označených lidských práv a svobod.

V závěru podání navrhovatelka požádala Ústavní soud o sdělení, jak ve věci dále postupovat a v případě, že by její záležitost vyřizoval "jiný úřad", požádala o postoupení svého podání tomuto úřadu k dalšímu řízení.

Z předmětného návrhu bylo zřejmé, že stěžovatelka není obeznámena s kompetencemi Ústavního soudu v případě občanskoprávních záležitostí, které dosud nebyly pravomocně rozhodnuty a podání rovněž vykazovalo vady dle příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto důvodu zaslal soudce zpravodaj stěžovatelce poučení o náležitostech ústavní stížnosti spolu s výzvou, aby ve stanovené 30 denní lhůtě odstranila vady podání.

Výzvu spolu s poučením převzala navrhovatelka dne 17.8.2001.

Vzhledem k tomu, že do doby vydání tohoto usnesení vady podání neodstranila ani je nijak nedoplnila, nezbylo soudci zpravodaji než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatelka neodstranila vady podání ve lhůtě jí k tomu určené.

Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 8. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 462/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies