IV. ÚS 207/01

09. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 207/01

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o ústavní stížnosti J.K., proti rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 50 Cm 11/99, ze dne 24. 11. 1999, usnesení Městského soudu v Praze, čj. 52 K 92/97-791, ze dne 26. 6. 2000 a návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, takto:Ústavní stížnost a návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., se odmítají.


O d ů v o d n ě n í :


Ústavní soud obdržel dne 5. dubna 2001 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 29. 5. 2001, uvědomění o prodloužení lhůty pak 6. 9. 2001. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny, přesto, že prodlužovaná lhůta uplynula dnem 20. 9. 2001. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2001


JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu

IV. ÚS 207/01

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 207/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies