III. ÚS 490/01

09. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 490/01Ústavní soud rozhodl ve věci R. P., o návrhu ze dne 6. srpna 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal přezkoumání postupu Městského soudu v Praze, který rozhodl o výkonu rozhodnutí - o jeho vystěhování z bytu. Současně navrhl, aby Ústavní soud vykonatelnost rozhodnutí odložil.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl stěžovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byl poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel, který výzvu obdržel dne 6. září 2001, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 cit. zákona). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 490/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies