III. ÚS 481/01

09. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 9. října 2001, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci Františka Brilly, nar. 23. 5. 1954, t. č. PS 5/M1, 273 07 Vinařice, o zpětvzetí návrhu ze dne 6. srpna 2001, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání ze dne 6. srpna 2001 označil jako stížnost na své odsouzení soudy, u nichž probíhalo trestní řízení proti jeho osobě, po výzvě k odstranění vad návrhu sdělil, že dne 21. srpna 2001 odeslal Ministerstvu spravedlnosti ČR podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a teprve po konečném rozhodnutí ministra zváží, zda podá prostřednictvím svého advokáta ústavní stížnost.

S ohledem na obsah vyjádření navrhovatele, jež svědčí o zpětvzetí návrhu, doručeného Ústavnímu soudu dne 7. srpna 2001, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo (§ 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je třeba uvést, že pokud by nebyl návrh vzat zpět, došlo by k jeho odmítnutí dle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu pro neodstranění vad návrhu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2001

JUDr. Vladimír Jurka
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 481/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies