I. ÚS 503/01

09. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele J. T., zastoupeného JUDr. V. C., advokátkou, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 19. 7. 2001, čj. 4367/01/FŘ/150 a 4368/01/FŘ/150, a výzvě Finančního úřadu Brno IV ze dne 13. 6. 2001, č. 1010000012 a č. 1010000013, a o návrhu na zrušení části zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - § 57 odst. 5 a v § 7 odst. 2 písm. d) text "působící v rámci zajišťovacího a vymáhacího řízení",takto:Návrh ústavní stížnosti se odmítá.Odůvodnění:


V návrhu ústavní stížnosti, která byla doručena Ústavnímu soudu dne
15. 8. 2001, se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud zrušil shora citované rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně a výzvy Finančního úřadu Brno IV, jakož i označené části zákona o správě daní a poplatků.

Stěžovatel je toho názoru, že postupem těchto orgánů došlo k porušení čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Soudce zpravodaj z podání stěžovatele zjistil, že stěžovatel podal ústavní stížnost pouze proti výzvám a rozhodnutí finančních orgánů.

Ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stanoví, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Stěžovatel nevyužil zákonem stanoveného procesního prostředku, který je způsobilý zjednat nápravu, což je v daném případě žaloba ve správním soudnictví.

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k úloze Ústavního soudu rozhodovat jen takové případy, kdy se ochrany práv a svobod již nelze domáhat jiným zákonným způsobem, nebylo ani možno se zabývat meritorním obsahem podaného návrhu.


Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.
Pokud jde o návrh na zrušení části zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Ústavní soud konstatuje, že návrh na zrušení ustanovení zákona sleduje osud vlastní ústavní stížnosti a vzhledem k odmítnutí ústavní stížnosti se Ústavní soud tímto návrhem zabývat ani nemohl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2001
JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 503/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies