Pl. ÚS 32/01

10. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Antonína Procházky, ve věci návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 272 trestního řádu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 17. 9. 2001, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 272 trestního řádu. Návrh byl podán v souvislosti s rozhodovací činností Nejvyššího soudu na základě čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR ve spojení s § 224 odst. 5 tr.ř. a § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Ústavní soud přezkoumal podmínky pro projednání návrhu a dospěl k závěru, že tento návrh je nepřípustný podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, neboť Ústavní soud již v téže věci jedná. Ve stejné věci, tj. v otázce ústavnosti ustanovení § 272 tr. ř., bylo před Ústavním soudem již řízení zahájeno, a to pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.

Tento nepřípustný návrh však byl podán oprávněným navrhovatelem ve smyslu § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, tj. soudem v souvislosti s jeho rozhodovací činností. Jak vyplývá z předloženého spisového materiálu, Nejvyšší soud přerušil podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR, § 224 odst. 5 tr. ř. a § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. 6 To 632/2000, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 5 T 87/2000. V takovém případě má Nejvyšší soud jako oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst. 2 in fine zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání o dříve podaném návrhu, tj. návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.


Z výše uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto o vedlejším účastenství navrhovatele ve věci, sp. zn. Pl. Ú 15/01, podle § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále byl návrh odmítnut jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2001JUDr. Jiří Malenovský

předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 32/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies