IV. ÚS 494/01

10. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti D.K., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 30 Nt 204/2000, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 14. srpna 2001 obdržel Ústavní soud podání směřující proti shora uvedenému rozhodnutí, jímž byl stěžovatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 13 let a 6 měsíců.
Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, a proto byl stěžovatel dopisem ze dne 27. srpna 2001, doručeným dne 29. srpna 2001, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení dopisu. Současně byl poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti, jak vyplývají z ustanovení § 27 a násl zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a rovněž byl poučen, že neodstranění vad podání bude mít za následek odmítnutí ústavní stížnosti.
S ohledem na skutečnost, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 lit. a) zákona.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. října 2001
JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 494/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies