III. ÚS 325/01

10. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 325/01


Ústavní soud rozhodl ve věci Ing. Z. K., o stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. března 2001, sp. zn. 2 Cao 133/2000, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. března 2001, jímž bylo rozhodnuto o odvolání, které podal proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. března 2000, č. j. 2 Ca 208/98-40. Uvedl, že soudy obou stupňů nezjistily řádně skutkový stav a nesprávně posoudily jeho nároky, uplatněné proti České správě sociálního zabezpečení v Praze.
Poněvadž návrh trpěl vadami, pro něž jej nebylo možno kvalifikovat jako ústavní stížnost, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Byl také poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel, který obdržel výzvu Ústavního soudu dne 14. června 2001, vady návrhu neodstranil a to ani podáním, které bylo doručeno dne 28. června 2001, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 325/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies