II. ÚS 473/01

11. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele B. V., o návrhu odeslaném Ústavnímu soudu dne 2. 8. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se návrhem, odeslaným Ústavnímu soudu dne 2. 8. 2001, domáhal s odkazem na porušení svých práv podle článku 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod spravedlivého posouzení případu, přiznání odškodného za utrpěné újmy na zdraví a náhrady ušlého výdělku.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle § 30, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud navrhovatele písemně poučil o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Upozornil navrhovatele i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá. Zároveň navrhovatele vyzval k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 15 dnů od doručení a upozornil ho na následky, plynoucí z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Tento přípis Ústavního soudu navrhovatel obdržel oproti podpisu dne 17. 9. 2001. Ve stanovené lhůtě však vady návrhu neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 11. října 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 473/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies