IV. ÚS 567/01

12. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 567/01

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Mgr. D.G., zastoupeného JUDr. J.A., proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. 2 A 431/2000, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Ministerstva obrany ČR, finanční sekce, ze dne 21. 4. 2000, čj. 45/3 - 2077/2000-3071, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou osobně dne 25. 9. 2001, domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí obecného soudu z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Vrchního soudu v Olomouci, stěžovatel napadený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci převzal osobně dne 27. 7. 2001. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která uplynula dne 24. 9. 2001. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dne 25. 9. 2001, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2001
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 567/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies