III. ÚS 407/01

12. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelky J. D., proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 15 Co 273/97, ze dne 25. 8. 1999,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 3. 7. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 4. 7. 2001. Návrh směřoval proti usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 15 Co 273/97, ze dne 25. 8. 1999, jímž byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Hodoníně, č.j. 5 C 1810/94-32, ze dne 14. 4. 1997.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku podle § 41 písm. b) citovaného zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla navrhovatelce doručena dne 3. 9. 2001. Lhůta k odstranění vad návrhu uplynula dne 3. 10. 2001.

Navrhovatelka ve stanovené lhůtě doručila Ústavnímu soudu další podání ze dne 17. 9. 2001, podáno na poště dne 19. 9. 2001. Toto podání však nelze považovat za odstranění vad návrhu ve smyslu výše uvedené výzvy.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 407/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies